23.05.2018 GDPR

 

FiberWeek GDPR 

(General Data Protection Regulation)

Dear FiberWeek Participants,

With the application of General Data Protection Regulation, as from May 25, 2018 you will be entitled to extended rights to protection and privacy for your personal data. More details on this issue are available if you click on General Data Protection Regulation (GDPR) and  Law on Personal Data Protection.

18.04.2018 Riječ resornog ministarstva RH (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)

Meet our lecturer:

 

Krešimir Jendričko, univ. spec. oec.,

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)

Predavanje:  Nacrt Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“

 

Ministry of Regional Development and EU Funds (MRDEUF)

Lecture:  Draft of the Call for the Proposals "Deployment of the Next Generation Networks (NGN) / Next Generation Access Networks (NGA) in NGA White Areas" 

more news

17.4.2018 - Special guest


Prof. Dr. Nico Grove

Viši stručnjak za TMT i aktivni serijalni poduzetnik koji podržava (nove) tvrtke u visoko skalarnom rastu.

Institut za ekonomiku i upravljanje infrastrukturom – Osnivač i Generalni direktor

 

Institut za  ekonomiku i upravljanje infrastrukturom (IEM) je neovisni upravni institut sa sjedištem u Münchenu. Zajedno s našim timom, partnerima i klijentima iz industrijskog, financijskog, savjetodavnog, istraživačkog i javnog sektora mi provodimo ekspertizu za ulaganja u održivu infrastrukturu, podržavamo strategije rasta poslovanja i izlučujemo implikacije koje bi mogle imati utjecaj na donošenje odluka za upravljanje i politiku u poslovanju. Nico je bio izvanredni profesor na CIS-u te na Pravnom fakultetu Sveučilišta Stanford. Ranije je radio u savjetništvu za strategije pri organizaciji Accenture Strategy  i A.T.Keaney, kao i u tvrtkama za medijsku produkciju u televizijskom emitiranju. Ima diplomu magistra poslovnog upravljanja (dipl. ecc.) i magistra istraživanja upravljanja poslovanjem Münchenskog fakulteta za upravljanje poslovanjem(MBR) Ludwig-Maximillians-Universitӓt, München, kao i magistra ekonomije (MEc) Sveučilišta Macquarie, Sydney.

 

Predavač:I Prof. Dr. Nico Grove

Predavanje: Digitalna infrastruktura kao investicija – Situacija i prilike u Europi

Sažetak:

  • Digitalna infrastruktura kao dugoročna vrsta imovine
  • Odvajanje dugoročne infrastrukture od kratkoročne aktivne opreme ili usluga interneta 
  • Uklapanje u buduću infrastrukturu
  • Omogućavanje obuke osnova za informatičko društvo

 

Prof. Dr. Nico Grove

Senior TMT Expert and active serial entrepreneur supporting (new) companies in high scalable growth. 

Institute for Infrastructure Economics & Management – Founder & MD 

The Institute for Infrastructure Economics and Management (IEM) is an independent management institute based in Munich. Together with our team, partners and clients from industry, finance, consulting, research and government sector, we provide expertise for sustainable infrastructure investment, support business growth strategies and derive implications for management and policy decisions. Nico was visiting professor at the CIS, Stanford Law School, Stanford University. Before, he was working in strategy consultancy at Accenture Strategy and A.T. Kearney as well as in media production companies for TV broadcasters. He holds a Master in Business Administration (Dipl.-Kfm.) and a Master of Business Research (MBR) degree from the Munich School of Management, Ludwig-Maximilians-Universität München, as well as a Master in Economics (MEc) from the Macquarie University Sydney.

 

Lecturer: Prof. Dr. Nico Grove

Lecture:-Di²’ - Digital Infrastruktur as Investment - Situation and Opportunities in Europe

  • Digital Infrastructure as long term Asset Class 
  • Separating long-term Digital Infrastructure from short term active equipment or internet services
  • Engaging in future infrastructure
  • Enabling the fundamentals of the information society

Presentation will be in English!

back to article