Agenda 2019

Miljenko Dimitrijević

Miljenko Dimitrijević

Croatia

Miljenko Dimitrijević, mr. sc. elektrotehnike, ima preko 30 godina iskustva u elektroničkim komunikacijama, uključujući razvoj i projektiranje radiokomunikacijskih uređaja, ekspertni konzalting, projektiranje i inženjering na području elektroničkih komunikacijskih mreža te upravljanje složenim projektima. Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu. Predsjednik je tehničkog odbora E502 Elektrotehnički aspekti telekomunikacijske opreme pri Hrvatskom zavodu za norme. Područja interesa su mu upravljanje projektima, širokopojasne komunikacije, sustavi generičkog kabliranja, podatkovni centri, pristupne mreže sljedeće generacije, tehno-ekonomski aspekti planiranja i gradnje širokopojasnih mreža te tehnička normizacija i regulativa. Autor je više stručnih radova iz navedenih područja.

Predavač:   Miljenko Dimitrijević

Predavanje: Pregled stanja nepokretnog širokopojasnog pristupa sljedeće generacije (NGA) u Hrvatskoj

Sažetak: U izlaganju će se, temeljem relevantnih statističkih pokazatelja, dati sažet prikaz stanja nepokretnog širokopojasnog pristupa sljedeće generacije (NGA) u Hrvatskoj, kao i osvrt na povezane aktivnosti i rezultate relevantnih dionika razvoja širokopojasnog pristupa.


Britain 2 512

Miljenko Dimitrijević, M. Sc. in Electrical Engineering has more than 30 years of experience in electronic communications, including the development and design of radio communications equipment, expert consulting, designing and engineering in the field of electronic communications networks, as well as management of complex projects. He is a member of the Croatian Chamber of Electrical Engineers and chairman of the Croatian Standards Institute Technical Committee E502 Electrotechnical aspects of telecommunications equipment. His areas of interest are broadband communications, generic/structured cabling systems, data centers, next generation access networks, project management and techno-economic aspects of planning and deployment of broadband networks, as well as technical standards and regulations. He authored several technical papers in these areas.

Lecturer:   Miljenko Dimitrijević

Lecture:     Overview of the actual status of fixed Next Generation Access (NGA) in Croatia

Abstract:   Based on the relevant statistical indicators, the presentation will provide a summary of the current state of fixed Next Generation Access (NGA) in Croatia, as well as a review of related activities and the results of the relevant stakeholders in the development of broadband access.