Agenda 2019

Martin Rogoznica

Martin Rogoznica

Croatia

Martin Rogoznica, mag.ing.el., diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu, usmjerenje Elektronika. Od 2011.g. zaposlen je u tvrtki Konektor d.o.o. gdje radi na poslovima projektiranja svjetlovodnih mreža te kao voditelj radova na izgradnji svjetlovodnih mreža za sve veće operatore elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj.

Predavač: Martin Rogoznica
Predavanje: Suradnja s tvrtkom A1 Hrvatska d.o.o. na izgradnji svjetlovodnih distribucijskih mreža u Dalmaciji

Sažetak: U predavanju će se predstaviti dugogodišnja suradnja tvrtke Konektor d.o.o. i tvrtke A1 Hrvatska d.o.o. na izgradnji svjetlovodnih distribucijskih mreža diljem Dalmacije (Zadar, Trogir, Ploče, Brela, Makarska). Predavanje će biti popraćeno statističkim podacima o izgradnji mreža te sažetim prikazom primijenjenih tehnika izgradnje svjetlovodnih mreža (ugradnja mrežnih ormara, upuhivanje mikrocijevi i mikrokabela, zračni dio mreže, ugradnja i zaštita svjetlovodnih spojnica i sl.).


Britain 2 512

Martin Rogoznica, MSEE, graduated from the Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, specialization in Electronics. Since 2011 he has been working at Konektor Ltd as a fiber optic networks designer and head of works on the construction of fiber optic networks for all larger telecom operators in the Republic of Croatia.

Lecturer: Martin Rogoznica

Lecture: Cooperation with the Company A1 Croatia Ltd on the Construction of Fiber Optic Distribution Networks in Dalmatia

Abstract: The lecture will cover the long-term cooperation of Konektor Ltd and A1 Croatia Ltd on the construction of fiber optic distribution networks throughout Dalmatia (Zadar, Trogir, Ploče, Brela, Makarska). The lecture will be accompanied by statistical network construction data and brief presentation of applied fiber optic network construction techniques (installation of network cabinets, blowing of micro-tubes and micro-cables, aerial fiber network, installing and protecting of fiber optic splices, etc.).