Agenda 2019

Neil Hobbs

Neil Hobbs

Croatia

Neil Hobbs, Direktor poslovnog razvoja EMEA EXFO-a za Europu, bavi se više od dvadeset godina telekomunikacijskim ispitivanjima i mjerenjima.
Njegov prvi posao odnosio se na tehnologije prijenosa u svojstvu područnog inženjera za komunikacije, održavanje mreža i podršku u okviru tvrtke Mercury (danas Vodafone).
Neil je poslije, 1996. godine, prešao u područje ispitivanja i mjerenja u kojem do sada radi, uključujući i vrijeme zaposlenja u W&G-Acterna (sada JDSU), te podržava sve vrste ispitivanja telekomunikacijskog i podatkovnog prijenosa, uključujući i sinkronizaciju.
2004. godine priključuje se EXFO-u kao stručnjak za prijenos i podatkovne komunikacije, osiguravajući tehničku podršku prije i poslije prodaje za prodajni tim EMEA. Neil je zadužen za podršku u prodaji za sve poslovne jedinice EXFO-a koje pokrivaju ispitivanje i mjerenja, ali je specijaliziran za prijenosne i podatkovne komunikacije.
Posljednjih mjeseci u to je uključena i podrška za više davatelja usluga fiksnim i mobilnim mrežama ugradnjom i ispitivanjem CRAN, CPRI i povezanim tehnologijama poput SyncE i PTP/1588, kod kojih se koriste različiti raspoloživi alati za ispitivanje i metodologije.

Predavač:   Neil Hobbs

Predavanje #1: "Što je to 5G I zbog čega je EXFO važan?”

Sažetak: 5G postaje opipljiva I realna tehnologija, ali može imati više značenja za više ljudi…
Mi ćemo istraživati kakvo je naše shvaćanje toga značenja I kako bi vam rješenja za ispitivanje, mjerenje I uvjerenost mogli pomoći u transformiranju vaše mreže u 5G.

Predavanje #2: "Primopredajnici velikih brzina i 400G“

Sažetak: Zahtjevi za mrežnim kapacitetom neprestano rastu I sljedeći korak su 400G veze.
Istraživat ćemo tržište primopredajnika koje se brzo mijenja i vidjeti kako se razvija I koje promjene u tehnologiji se nameću.


Britain 2 512

Neil Hobbs, EXFO Europe’s EMEA Business Development Manager, has been involved in the telecom test & measurement industry for over 20 years.
Neil’s first engagement was with transport technologies as a Field Engineer within Mercury Communications (now Vodafone) Network Maintenance & Support.
Neil subsequently moved into the Test & Measurement field in ’96, where he has worked ever since, with time served at W&G-Acterna (Now JDSU) supporting all types of telecom transport & datacom testing, including synchronization.
In 2004, Neil joined EXFO as a Transport & Datacom specialist providing technical pre and post-sales support to the EMEA sales team. Neil has the responsibility to provide technical sales support for all EXFO’s Wireline Test & Measurement Business Units, but specializing in transport & datacom.
In recent months, this has included supporting several fixed and mobile network service providers in deploying and testing CRAN, CPRI and related technologies such as SyncE and PTP/1588 using various test tools & methodologies available.

Lecturer:   Neil Hobbs

Lecture #1:  “What is 5G and Why is EXFO Relevant”

Abstract:  5G is becoming a tangible and real technology but will mean many things to many people…
We will explore our understanding of what it is and how test & measurement & assurance solutions can help you with your network transformation to 5G.

Lecture #2: “High Speed Transceivers and 400G”

Abstract: Network capacity demands continue to grow and the next evolution is 400G links…
We will explore the rapidly changing transceiver market to see how it is evolving and what technology transformations are driving the changes