Agenda 2019

Goran Živec

Goran Živec

Croatia

Goran Živec, rođen 1973. godine, diplomirao je informatiku na Sveučilištu u Liverpoolu te magistrirao ekonomiju na Sveučilištu u Trstu i međunarodno poslovanje na MIB School of Management. Nakon iskustava na vodećim pozicijama u obradi metala, građevinskim materijalima, robama široke potrošnje i obrazovanju, počeo se baviti telekomunikacijama osnovinjem vlastite tvrtke 2007. godine. Od tada radi na pitanjima vezanim uz širokopojasnu pokrivenost ruralnih područja. Sudjelovao je u pripremi i provedbi nekoliko ruralnih projekata u Sloveniji. Posjeduje i vodi tvrtku koja kao infrastrukturni operator upravlja mrežom otvorenog pristupa u jugozapadnom dijelu Slovenije. Trenutno radi na više razina organizirajući buduće širokopojasne projekte u ruralnim područjima Slovenije i susjednih zemalja te šire središnje i istočne Europe. Goran je pokretačka snaga projekta RUNE.

Predavač:   Goran Živec

Predavanje: Projekt ruralnih mreža (RUNE)

Sažetak: Predstavit će se prvi projekt u EU koji će financirati Connecting Europe Broadband Fund (CEBF). RUNE, kao veleprodajni operator bitstream infrastrukture otvorenog pristupa, omogućit će 135 tisuća FTTH veza u sljedeće tri godine u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji. Dat će se uvid u nastanak projekta, njegovo trenutno stanje, kao i njegovo moguće proširenje na druga područja u Republici Hrvatskoj.


Britain 2 512

Goran Živec, born 1973, MA Economics at University of Trieste, MBA in International Business at MIB School of Management and Diploma in Information technology at University of Liverpool. After experiences on leading positions in metalworking, building materials, fast moving consumer goods and education, he landed in Telecommunications sector by founding his own company in 2007. Since then he is working on issues related to broadband coverage in rural areas. He participated in the preparation and execution of several rural projects in Slovenia. He owns and runs an telecommunications infrastructure company that operates an open access network in the south-western part of Slovenia. He is currently working on multiple levels, organizing future broadband projects in rural areas in Slovenia and neighbouring countries, as well as in a broader Central and Eastern Europe. Goran is the driving force of the RUNE project.

Lecturer:   Goran Živec

Lecture:    Rural Network Project (RUNE)

Abstract:  The first project in EU to be financed by Connecting Europe Broadband Fund (CEBF) will be presented. RUNE, a wholesale only bitstream open access infrastructure operator, will enable 135 thousand FTTH network connections in Primorsko-Goranska and Istra County in the next three years. An insight on how it was to pioneer such a project, about the current status of the project and about the future possibilities for project expansion to other areas in Croatia will be given