Agenda 2019

KREŠIMIR JENDRIČKO

KREŠIMIR JENDRIČKO

Croatia

Krešimir Jendričko, univ. spec. oec., završio je stručni upravni studij i stručni studij javne uprave na Društvenom veleučilištu u Zagrebu. Na Veleučilištu Baltazar Zaprešić završio je specijalistički diplomski stručni studij “Projektni menadžment”. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku završio je poslijediplomski specijalistički studij "Marketing posebnih područja". Trenutno studira na poslijediplomskom doktorskom studiju "Management" pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku. Od 2011. godine radi u tijelima državne uprave nadležnima za poslove koordinacije i korištenja sredstava iz fondova Europske unije. U Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije trenutno obavlja poslove vezano za pripremu i provedbu projekata u području digitalnog razvoja i razvoja e-usluga.

Predavač:   Krešimir Jendričko

Predavanje: Razvoj širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija"

Sažetak: U izlaganju će se dati sažet prikaz trenutnog statusa i budućih aktivnosti vezano za ostvarivanje ciljeva Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" u pogledu razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj.


Britain 2 512

Krešimir Jendričko, univ. spec. oec., completed the professional study in administrative law and professional study of public administration at the Polytechnic of Social Science in Zagreb. At the University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić he completed the specialist professional graduate study "Project management". At the Faculty of Economics in Osijek, J.J. Strossmayer University of Osijek, he completed the postgraduate specialist study "Marketing of Special Areas". Currently, he is attending the postgraduate doctoral study "Management" at the Faculty of Economics in Osijek, J.J. Strossmayer University of Osijek. Since 2011, he has been working in government bodies responsible for coordinating and management of EU funds. At the Ministry of Regional Development and European Union Funds he is currently responsible for activities related to the preparation and implementation of projects in the area of digital development and e-services.

Lecturer:  Krešimir Jendričko

Lecture:     Broadband Development in the Republic of Croatia within the Operational Programme "Competitiveness and Cohesion"

Abstract:  The presentation will summarize the current status and future activities related to achieving the objectives of the Operational Programme "Competitiveness and Cohesion" with regard to the broadband development in the Republic of Croatia.