Agenda 2019

DIMITRY PYATNITSA

DIMITRY PYATNITSA

Croatia

Dmitry Pyatnitsa, MSME, diplomirao je na Nacionalnom tehničkom sveučilištu u Ukrajini, Odjel za strojarstvo.
Zahvaljujući iskustvu od 12 godina u primijenjenom inženjerstvu, od 2018. godine radi u poslovima sa svjetlovodnom tehnikom kao regionalni direktor pri FREMCO-u za Istočnu Europu I Srednju Aziju.

Predavač:   Dmitry Pyatnitsa

Predavanje: Učinkovita rješenja FREMCO-a u primjeni svjetlovoda pri gradnji I održavanju svjetlovodnih mreža

Sažetak: U predavanju će se dati pregled najnovijih svjetlovodnih tehnika i iskustva FREMCO-a širom svijeta. Izvješće uključuje ekonomske pokazatelje za primjenu upuhivanja proizišle iz istraživanja tržišta I primjene. Poseban dio se odnosi na analizu strukture troškova u okviru spektra materijala potrebnih za uspješne projekte izgradnje svjetlovodnih mreža.


Britain 2 512

Dmitry Pyatnitsa, MSME, graduated from the National Technical University in Ukraine, Department of Mechanical Engineering.
Having more than 12 year experience in application engineering, since 2018 he has been working in fiber business as a Regional Manager at FREMCO for Eastern Europe and Middle Asia.
His projects together with FREMCO cover energy-efficiency and cost-saving research when implementing new technologies on markets worldwide. Today, the focus is fiber blowing process technical and commercial issues as well as regional communication projects support.

Lecturer:  Dmitry Pyatnitsa

Lecture: Efficient FREMCO Fiber Installation Solutions for Building and Maintaining Fiber-optic Networks.

Abstract:  The lecture will make a review of the latest fiber installation techniques and FREMCO experience worldwide. The report includes economical figures for the blowing application based on market and application researches. The special part will relate to the cost structure analysis within the scope of materials needed for successful fiber network installation projects.