Agenda 2019

MATTHIAS SCHARF

MATTHIAS SCHARF

Croatia

Matthias Scharf, Istaknuti voditelj projekata u području ICT i inovator u industriji elektronskog poslovanja s pristupom usmjerenim na digitalizaciju. Pokreće me strast prema realizaciji i kontinuiranom poboljšanju. Moj USP je u tome što mogu provesti složene projekte 80% brže I 40-60% jeftinije u odnosu na tradicionalni pristup zahvaljujući domišljatosti, susretljivosti konzaltinga CPC, eliminirajući sučelja, trenja i racionaliziranjem. Ujednačeni sustav upravljanja radnog tijeka utemeljenog u oblaku, čini da agilni timovi rade s visokom produktivnošću I dovršavaju projekte pravovremeno, povoljno i kvalitetno bez potrebe za dodatnim ulaganjem u infrastrukturu ili opremu. Razvijam rješenja usredotočena na klijenta tako da isporučujem mjerljive dobrobiti izražene u standardiziranom KPI. Podizanje zanosa kod osoblja, promišljanje procesa i vođenje tima kroz ostvarene promjene omogućava da klijenti dobiju projekte na vrijeme, kvalitetno i u okviru proračuna. Moja posvećena snaga je u sposobnosti da pustim s lanca puni potencijal projektnih timova, jačanjem članova tima u zajedništvu, preokrećući otpor prema mijenjanju u doprinos. Suradnja sukobljavanjem mišljenja, kroz ukrštavanje industrijskog I funkcionalnog iskustva pogonom pristupom slaganjem ruku na kup – moj je ključ za uspjeh. Kako ja radim? Činim stvari kratkima i jasnima. Preobrazbom izazova u uspjeh razumijevanjem glasa klijenta I poduzetništva. Stvaranje značajnih uvida omogućava najbolju praksu za cjelokupni projektni tim I organizaciju I potiče neprekidno poboljšanje.

Predavač:   Matthias Scharf

Predavanje: RJEŠENJA - Uštedite 30% od svojih troškova isporuke racionalizacijom uvođenja, uključivanjem svih dobavljača u jednu konvergentnu platformu bez prethodnih ulaganja, BEZ ekstra OPEX-a i CAPEX-a!

Sažetak: 


Britain 2 512

Matthias Scharf, Distinguished Project Manager in the ICT and Innovator in the E-commerce Industry, with a digitization oriented mindset. The passion for performing and continuous improvement is driving me forward.. My USP is that I can ramp up complex projects 80% faster and 40-60% cheaper vs. traditional approaches with Flow Intelligence, courtesy by CPC Consulting, eliminating interfaces, friction, and streamlining operations. A cloud-based unified workflow management system, making agile project teams work highly productive, delivering projects just in time, cost and quality, without any additional investment in infrastructure or hardware. I am developing customer-centric solutions delivering measurable benefits, expressed in standardized KPI. Team building, process design, and leading teams through changes delivered enabled customers projects on time, quality and budget. My dedicated strength is the ability to unchain the full potential of project teams, making team members stronger together, transforming resistance to change to contribution. Collaboratively out of the box thinking, cross industrial and cross-functional experience, powered by hands-on mentality, is my key to success. How do I work? I keep things short and simple. Transforming Challenges into Success by understanding the voice of customer and business. Generating remarkable insights enables best practices for the complete project team and organization, driving continuous improvement.

Lecturer: Matthias Scharf

Lecture: SOLUTIONS - Save 30% of your Delivery Cost by streamlining Roll Out, including all suppliers in one convergent platform, with no upfront Invest, NO extra OPEX and CAPEX

Abstract: