News

Inviting participants to the International Conference FiberWeek 2020

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Please select language Croatian or English

Croatia

Predmet: Poziv za sudjelovanje u radu međunarodne konferencije FiberWeek 2020.
Datum održavanja: 28.04.2020. – 30.04.2020., Bluesun Resort Velaris, Put Vela Luke 10, 21400 Supetar, otok Brač, Hrvatska

Poštovani!

Ovim putem Vas pozivamo da pokroviteljstvom/sponzorstvom te nazočnošću, kao i aktivnim sudjelovanjem, Vaših stručnjaka u radu 17. međunarodne konferencije FiberWeek 2020 koja se održava krajem travnja u Supetru, doprinesete njezinoj kvaliteti. FiberWeek je međunarodna stručna konferencija koja se u Republici Hrvatskoj održava dugi niz godina, a bavi se širokim područjem primjene svjetlovoda i svjetlovodnih sustava – od industrije do elektroničkih komunikacija. Na području primjene svjetlovoda u elektroničkim komunikacijskim mrežama, Koncept FiberWeek 2020 je osmišljen kao cjelina koja obuhvaća razvoj širokopojasnog pristupa u Hrvatskoj: regulativu, normizaciju, planiranje, projektiranje, financiranje, izgradnju, upravljanje i usluge. Na osnovu spomenutog, primjeri i primjene svjetlovoda i svjetlovodnih sustava u elektroničkim komunikacijama (nepokretne i pokretne mreže, 5G, pametni gradovi (Smart City), internet stvari (IoT), ispitni i mjerni postupci i uređaji i sl.). Nadzor objekata/postrojenja/procesa putem svjetlovodne senzorske tehnologije i sl. u različitim industrijama su također dio konferencije.
Konferencija će biti popraćena okruglim stolom.
Zbog izuzetnog značaja potencijalnih društveno-gospodarskih koristi navedenih područja primjene svjetlovoda za održivi razvoj Republike Hrvatske, ne dvojimo da ćete se rado odazvati našem pozivu te Vam stoga unaprijed najljepše zahvaljujemo.
Rado ćemo Vam odgovoriti na sva eventualna pitanja u svezi s našim pozivom


 Britain 2 512

Subject: Inviting participants to the International Conference FiberWeek 2020
Time of Conference: April 28, 2020 through April 30, 2020
Place of Conference: Bluesun Resort Velaris, Put Vela Luke 10, 21400 Supetar, Island of Brač, Croatia

Dear all,

We are pleased to invite you and your expert colleagues to join us by active participating in and/or sponsoring the work of the 17th International Conference FiberWeek 2020 to be held in Supetar at the end of April this year and contribute to the continual success of this event.

FiberWeek has been an international specialized gathering, held in the Croatian coastal region over a long sequence of years. It is committed to the pursuit of solutions in the progressively expanding fields of implementation of fiber optics and optical systems, ranging from industries to electronic communications.

Concerning the implementation of fiber optics in electronic communications networks, the FiberWeek 2020 concept, as a whole, covers the development of broad band access in Croatia, i.e. regulations, standardization, planning, design, finance, developments, management and services.

Consequently, examples and implementation stories about fiber optics and optical systems in electronic communications (fixed and mobile) networks, 5G, Smart City, IoT, testing and measuring methods and equipment, etc., will be presented.

Supervision of structures, installations and processes by means of fiber optic sensing technologies and alike in various industries is also on the FiberWeek 2020 Agenda.

The Conference will be held along with the supplementary round tables.