News

Efficient FREMCO Fiber Installation Solutions for Building and Maintaining Fiber-optic Networks.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Please select language Croatian or English

Croatia
Predavač: Dmitry Pyatnitsa
Predavanje: Učinkovita rješenja FREMCO-a u primjeni svjetlovoda pri gradnji I održavanju svjetlovodnih mreža
Sažetak: U predavanju će se dati pregled najnovijih svjetlovodnih tehnika i iskustva FREMCO-a širom svijeta. Izvješće uključuje ekonomske pokazatelje za primjenu upuhivanja proizišle iz istraživanja tržišta I primjene. Poseban dio se odnosi na analizu strukture troškova u okviru spektra materijala potrebnih za uspješne projekte izgradnje svjetlovodnih mreža.

 Britain 2 512

Lecturer: Dmitry Pyatnitsa

Lecture: Efficient FREMCO Fiber Installation Solutions for Building and Maintaining Fiber-optic Networks.

Abstract: The lecture will make a review of the latest fiber installation techniques and FREMCO experience worldwide. The report includes economical figures for the blowing application based on market and application researches.  The special part will relate to the cost structure analysis within the scope of materials needed for successful fiber network installation projects.