REGISTRATION

9 Apr
h. 08:00

FiberWeek 2019 Kotizacija u Kunama (Kn) do 7 osoba

OTVORENE PRIJAVE - ostvarite raniju prijavu! Cijena kotizacije nepromijenjena i dalje pristupačna!! Kotizacija (3+1)- posebna ponuda i dalje vrijedi na 3 uplaćene prijave ostvarite 1 gratis (ponuda se ostvaruje samo ako u trenutku prijave dođe zahtjev za zbirnom prijavom!)
4 Sep
h. 08:01

FiberWeek 2019 Registration Fee in EUR (€) for max 7 pax

Registration under way – profit by early registration! Registration fee unchanged and still convenient. Registration Fee (3+1) – special offer still applies to three (3) cumulative payments, granting one (1) extra gratis registration (individual fees not to be qualified for this bonus)