Terms and Conditions

For English version please click HERE

Poštovana/i, 

 Da biste potvrdili Vaše sudjelovanje molimo Vas da izvršite uplatu kotizacije do 24 sata od datuma prijave prema niže navedenim naznakama te čim prije rezervirate hotel!

Povoljnije kotizacije do 01. travnja 2019:

 • Za sudionike koji borave u (direktna rezervacija s hotelom) BLUESUN RESORT VELARIS iznos  kotizacije je 1500 Kn + PDV (25%).
 •  Iznos kotizacije za ostale sudionike je 1800 Kn + PDV (25%). (i ostali koji su rezervirali hotel Velaris preko drugih on-line servisa (kao npr. Booking.com i slični)

 Kotizacije nakon 01. travnja 2019:

 • Za sudionike koji borave u (direktna rezervacija s hotelom) BLUESUN RESORT VELARIS: 1900 Kn + PDV (25%).
 •  Iznos kotizacije za ostale sudionike: 2250Kn + PDV (25%). (i ostali koji su rezervirali hotel Velaris preko drugih on-line servisa (kao npr. Booking.com i slični)

 Po uplati kotizacije račun digitalno potpisan dostavljamo putem emaila .

 • Naknada za sudjelovanje ne uključuje troškove smještaja.
 •  Sudionici se mole da rezerviraju smještaj u izravnom kontaktu s hotelom te da ne koriste web aplikacije poput Booking.com jer neće dobiti povlastice koje se nude sudionicima skupa FiberWeek!!!
 •  Ručak za sve sudionike je osiguran za sva tri dana. 
 •  U slučaju pratnje molimo OBAVEZNO obavijestiti organizatora!
Kotizacija uključuje:
Sudjelovanje na svim predavanjima,
Slobodan pristup dvorani za izlaganje,
On-line preuzimanje konferencijskog materijala,
On-line pristup prezentacijama nakon konferencije.
Otkaz sudjelovanja se ne prihvaća ali sudionik može biti zamijenjen drugim sudionikom.
 
 Uplate će se provesti u korist STE d.o.o.
Adresa: Ivana Rendića 7 A,
Poštanski broj: 21000
Mjesto: Split
Država: Hrvatska
Banka: Zagrebačka banka d.d.
Broj računa: 2360000 - 1101280384
(IBAN): HR4223600001101280384
SWIFT (BIC): ZABAHR2X
Svrha uplate: Kotizacija za FiberWeek 2019
 
S poštovanjem,
FiberWeek organizacijski tim 
 

Britain 2 512 

 Dear Participant,

In order to confirm your participation you are kindly requested to effectuate the payment of the registration fee according to the below stated details within 24 hours.
 
The deadline for the early bird payment of the registration fee is April 01, 2019.
 • For the participants to be accommodated in the Bluesun Resort VELARIS, the amount of the registration fee is 200 EUR+VAT(25%)
 •  For other participants, the amount of the registration fee is 250 EUR+VAT(25%)
The amount of the registration fee after April 01, 2019:
 • For the participants to be accommodated in the Bluesun Resort VELARIS, the amount of the registration fee is 250 EUR+VAT(25%)
 • For other participants, the amount of the registration fee is 300 EUR+VAT(25%)
A digitally signed receipt of the effected payment shall be sent by email.
  
The registration fee does not cover the accommodation cost. 
Please contact hotel directly and ask for FiberWeek accommodation, Do not use Booking.com or simlar pages for booking!!!
Lunch all three conference days and entertainment will be covered.
 • The participation fee includes:
 • Participation to all conference sessions
 • Free access to the Exhibitor's Hall
 • Topics download and conference material
 • On-line access to the presentations after the conference

Cancellation is not allowed, but an attendee can be replaced by another.

Payments shall be effected in favor of STE d.o.o.
Address: Ul. Ivana Rendića 7A,
Zip Code: 21000
Place: Split
Country: Hrvatska (Croatia)
Bank: Zagrebačka banka d.d.
Account Number: 2360000 - 1101280384
(IBAN): HR4223600001101280384
SWIFT (BIC): ZABAHR2X
Scope of Payment: Registration Fee for FiberWeek 2019
 
Kindest Regards,

FiberWeek Organization Team