Group registration

mail zaglavlje

Molimo unesite potrebne podatke za grupnu prijavu  na skup FiberWeek 2021 - Kn (HRK).

Kotizacija (3+1)- posebna ponuda , vrijedi do petka 11. rujna 2020., na 3 uplaćene prijave ostvarite 1 gratis (ponuda se ostvaruje samo ako u trenutku prijave dođe zahtjev za zbirnom prijavom!)
U sljedećem koraku možete unijeti detaljne podatke o tim članovima.

Unesite brojeve članova za registraciju u svoju grupu.
Broj članova mora biti veći ili jednak 2.
Maksimalni broj članova je 6. Za veći broj članova treba napraviti dodatne registracije.

Number Members
Members information
Billing Information