FiberWeek 2023 - FIBER OPTIC COMPONENT DESIGNING, NETWORK PLANNING, INSTALLATION, TESTING AND MAINTENANCE

  
FW3

“Without data, you’re just another person with an opinion.”

W. Edwards Deming

 

Hrvatska

2. dan se raspravlja o svjetlovodnim tehnologijama - njihovoj integraciji u postojeće okolnosti in situ. Ovo uključuje aktivnosti počevši od razvijanja poslovnih modela za urbana i ruralna područja, planiaranja mreža, postupaka odabira komponenata, postupaka nabave i implementacije. Sudionici će imati priliku ne samo učiti od investitora i vodećih stručnjaka u ovoj tehnologiji, nego i razmjenjivati iskustva s projektantima mreža, proizvođačima, ugraditeljima i korisnicima.


The day-2 discusses fiber optic technologies, their integration into existing in-situ circumstances. This includes activities from building business models for urban and rural areas, network planning, component selection procedures, acquisition processes and deployments. The participants will have the opportunity to learn not only from investors and technology leaders but also exchange experience with network planners, manufacturers, suppliers, installers, and users.